Et hjem langt hjemmefra for ansatte ved Snøhvit i Norge

Et hjem langt hjemmefra for ansatte ved Snøhvit i Norge

Snøhvit er et gassfelt i Barentshavet, 140 kilometer nordvest for Hammerfest. Statoil driver gassterminalen på Melkøya nær Hammerfest. For å kunne drive på en fleksibel måte, brukes ofte midlertidige romløsninger. Ramirent har tilrettelagt midlertidige kontorlokaler for Statoil på Melkøya siden 2007.

Ramirents lokalløsninger for Snøhvit har gjennom årene bestått av 300 kontormoduler. I 2010 fikk Ramirent kontrakt for levering av midlertidige løsninger for Statoils hovedkontor på Melkøya.

Ramirents moduler og løsninger oppfylte Statoils krav til høye helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder. Tett samarbeid, en forståelse av kundens behov, utmerket kundeservice og høy kvalitet er de fremste grunnene til at Ramirent er Statoils samarbeidspartner når det gjelder å levere midlertidige romløsninger.