Östervåla helsesenter

Midlertidig lokale for vannskadede lokaler ved Östervåla helsesenter

Kundebehov

Da Östervåla helsesenter ble rammet av store vannskader, ga de ByggConstruct i oppdrag å skaffe til veie midlertidige lokaler. ByggConstruct kontaktet Ramirent for en løsning. Utfordringen var at den medisinske virksomheten skulle kunne gjennomføres fullt og helt i den midlertidige bygningen, som måtte romme alle pasient- og behandlingsrom, venterom, kontor og laboratorium i én enkeltfungerende enhet.

Løsning

Ramirent leverte en løsning som omfattet 37 midlertidige moduler. De kundetilpassede delene i modulene hadde f.eks. innervegger og -dører, passasjeganger mellom modulene, elektrisk system, ventilasjonssystem, varme og brannalarm.

Fordeler

Ramirents fleksible og skreddersydde løsningvar på mange måter de viktigste fordelene for kunden. I tillegg fikk man en rask gjennomføring med effektiv prosjektledelse, noe som var en av forutsetningene for at prosjektet skulle kunne gjennomføres til rett tid og innenfor budsjettet.