Midlertidige lokaler til Frötuna førskole ble bygget i skoleferien

Midlertidige lokaler til Frötuna førskole ble bygget i skoleferien.

Kundebehov

Den eksisterende førskolen oppfylte ikke kravene til et godt arbeidsmiljø for barna og de ansatte. Ettersom Ramirent hadde en rammeavtale med Norrtälje kommune som omfattet leveranse av skoler og barnehager, fikk Ramirent en forespørsel som gjaldt en midlertidig førskole. Etablering og montering av modulene måtte gjøres i skoleferien, noe som innebar en begrenset tidsramme til forberedelse og konstruksjonsarbeid.

Løsning

Ramirent leverte en løsning som besto av to deler, med plass til 50 barn og ansatte. Ramirent leverte 12 skolemoduler som dekket et areal på 345 m2.

Fordeler

Den moderne løsningen har kundetilpassede funksjoner. Disse omfatter bl.a. lavere, større og lysere vindusmoduler der de ansatte enkelt kan holde oppsikt med barna, behagelig gulvvarme og et ventilasjonssystem som sikrer god luftkvalitet.